ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านร่องหวาย

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053171336

rongwaischool@gmail.com

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย

ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00