โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design

รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 22 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:20:27
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design
หน่วยงาน :
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ Starfish Labz
สถานที่ :
ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ Starfish Labz
ระหว่างวันที่ :
10/02/2022 - 10/02/2022
รายละเอียด :

ด้วยข้าพเจ้า นางวรวีร์   ไกรปิยไพศาล   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องหวาย ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านการพัฒนาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ Starfish Labz หลักสูตรหลักสูตรCreative Thinking Classroom Design  ระยะเวลา 2 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ Starfish Labz  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม