โครงการ/กิจกรรม รายงานอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center

รายงานอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 14 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:25:22
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center
หน่วยงาน :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานที่ :
ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ :
15/02/2022 - 15/02/2022
รายละเอียด :

ด้วยข้าพเจ้า นางวรวีร์    ไกรปิยไพศาล ตำแหน่ง ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านร่องหวาย ได้เข้ารับฟังการอบรมระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Center ซึ่งเป็นระบบที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างระบบ MOE Safety Center นี้ขึ้นมา จึงได้มีการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในระบบเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๐๐ น. - ๑๕:๓๐ น. นั้น

บัดนี้ การอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการอบรม ดังเอกสารแนบท้าย

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม