โครงการ/กิจกรรม ร่วมงานวันครู

ร่วมงานวันครู

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:35:33
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ร่วมงานวันครู
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ระหว่างวันที่ :
16/01/2022 - 16/01/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม