โครงการ/กิจกรรม รายงานการร่วมกิจกรรมตลาดนัด การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน

รายงานการร่วมกิจกรรมตลาดนัด การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 8 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:17:49
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการร่วมกิจกรรมตลาดนัด การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน
หน่วยงาน :
กระทรวงศึกษาธิการ
สถานที่ :
ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ :
03/03/2022 - 03/03/2022
รายละเอียด :

รายงานการร่วมกิจกรรมตลาดนัด    การเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม เฟส 2 กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม