โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Step

รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Step

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:29:30
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and Meeting Guide, Step
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
ระหว่างวันที่ :
11/09/2021 - 11/09/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม