โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการเข้าอบรม “การผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

รายงานผลการเข้าอบรม “การผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:41:49
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการเข้าอบรม “การผลิตสื่อวีดิโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ สำหรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning”
หน่วยงาน :
คุรุสภา
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
ระหว่างวันที่ :
01/08/2021 - 20/08/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม