โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2564โดยใช้กระบวนการPDCAประเด็นพิจารณาที่7 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้่ได้ด้วยตนเอง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2564โดยใช้กระบวนการPDCAประเด็นพิจารณาที่7 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้่ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 07:18:30
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2564โดยใช้กระบวนการPDCAประเด็นพิจารณาที่7 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสรุปความรู้่ได้ด้วยตนเอง
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านร่องหวาย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
17/12/2021 - 21/12/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ชัย ไชยราช

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนบ้านร่องหวาย

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053171336

rongwaischool@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านร่องหวาย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon