โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยกระบวนการ PDCA(เรื่องนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนคำพื้นฐานภาษาไทย)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยกระบวนการ PDCA(เรื่องนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนคำพื้นฐานภาษาไทย)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 12:12:19
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยกระบวนการ PDCA(เรื่องนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนคำพื้นฐานภาษาไทย)
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านร่องหวาย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/06/2021 - 25/06/2021
รายละเอียด :

ดำเนินการให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพงศ์ชัย ไชยราช

รูปภาพกิจกรรม