โครงการ/กิจกรรม อบรม

อบรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 17:09:51
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรม
หน่วยงาน :
รร บ้านร่องหวาย
สถานที่ :
กลุ่ีมโรงเรียน
ระหว่างวันที่ :
01/11/2021 - 30/12/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายณัฐพล อินถานา

รูปภาพกิจกรรม