โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:30:54
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
ระหว่างวันที่ :
10/09/2021 - 10/09/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม