โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 22 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 13:27:33
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 3
สถานที่ :
ผ่านทางระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 3
ระหว่างวันที่ :
08/02/2022 - 08/02/2022
รายละเอียด :

ด้วยข้าพเจ้า นางวรวีร์   ไกรปิยไพศาล   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านร่องหวาย ได้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามโครงการบริหารการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม