โครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมประชุมวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

เข้าร่วมประชุมวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:47:59
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เข้าร่วมประชุมวิจัยการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 นวัตกรรการศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาไทย
หน่วยงาน :
คุรุสภา
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
ระหว่างวันที่ :
26/08/2021 - 27/08/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม