โครงการ/กิจกรรม อบรมเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด

อบรมเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:38:06
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมเจ้าหน้าที่ยุวกาชาด
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
สถานที่ :
โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
ระหว่างวันที่ :
28/01/2022 - 30/01/2022
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม