โครงการ/กิจกรรม ทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 13:17:53
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
อาคารอนุบาล
ระหว่างวันที่ :
05/07/2021 - 24/09/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางปิยะพร เสมอใจ

รูปภาพกิจกรรม