โครงการ/กิจกรรม รายงานการร่วมเป็นคณะกรรมกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

รายงานการร่วมเป็นคณะกรรมกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 22 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 14:30:10
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการร่วมเป็นคณะกรรมกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านร่องหวาย
ระหว่างวันที่ :
11/08/2021 - 11/08/2021
รายละเอียด :

เนื่องด้วยข้าพเจ้า         นางวรวีร์    ไกรปิยไพศาล             ตำแหน่ง       ครู คศ.2       .ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนบ้านร่องหวายที่   103/2564   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564   เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการ วันที่  11  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.     ๒๕64    ณ    โรงเรียนบ้านร่องหวาย  นั้น

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

รูปภาพกิจกรรม