โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการเข้าอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์”

รายงานผลการเข้าอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์”

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2565 เวลา 20:43:14
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการเข้าอบรม “หลักสูตรการบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์”
หน่วยงาน :
คุรุสภา
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
28/08/2021 - 31/10/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางนงเยาว์ สมวัน

รูปภาพกิจกรรม