นายณัฐพล อินถานา

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 07/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091858XXXX
 • Facebook : Nuttapon
 • Email : nuttapon137@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.LT.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อบรม นายณัฐพล อินถานา 01/11/2021 - 30/12/2021