ข้อมูลโรงเรียน บ้านร่องหวาย

บ้านร่องหวาย

บ้านร่องหวาย รว

ชื่อภาษาอังกฤษ : rongwai

เลขที่ 199 หมู่ 2 บ้านร่องหวาย
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053171336

เบอร์โทรศัพท์ : 053171336

เบอร์แฟ็ก : 053171336

เว็บไซต์ : https://www.banrongwai.ac.th

เกี่ยวกับบ้านร่องหวาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านร่องหวาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 8 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 11 19 1
ป.2 4 11 15 1
ป.3 7 6 13 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 10 5 15 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 38 40 78 6